ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu You Can Drive

Zgłoszenie sprzedaży samochodu You Can Drive

Zgłoszenie sprzedaży samochodu You Can Drive

Sprzedałeś auto, które posiadało ubezpieczenie komunikacyjne w You Can Drive? Na zgłoszenie zbycia pojazdu masz 14 dni. Pamiętaj! Ważną polisę OC YCD musisz przekazać nabywcy pojazdu. Zwrot składki będzie Ci przysługiwał z ryzyk dobrowolnych tj. AC lub NNW, natomiast do OC musi wpłynąć wypowiedzenie nowego właściciela pojazdu.

Kupiłeś auto, które ubezpieczone jest w You Can Drive? Wypowiedzenie OC możesz złożyć w każdej chwili od momentu zakupu pojazdu, jeżeli tego nie zrobisz polisa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem na jaki została zawarta przez zbywcę- nie wznowi się automatycznie na kolejny rok.

Jak zgłosić sprzedaż You Can Drive?

Sprzedaż pojazdu ubezpieczonego w YCD można zgłosić:

  • przekazując czytelną kopię umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy You Can Drive
  • poprzez e-konto dostępne na stronie Ubezpieczyciela
  • przesyłając skan lub zdjęcie dokumentu na adres e-mail info@youcandrive.pl
  • pocztą tradycyjną wysyłając kopię umowy sprzedaży na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Zgłoszenie sprzedaży You Can Drive

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /