ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Wiener

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Wiener

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Wiener? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twój przebieg ubezpieczenia.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Wiener? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a Wiener ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Wiener?

Sprzedaż pojazdu Wiener można zgłosić poprzez:

  • złożenie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Wiener,
  • wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie Wiener https://www.wiener.pl/pl-form-sprzedaz  oraz załączenie skanu/zdjęcia np. umowy kupna sprzedaży, faktura sprzedaży, oświadczenie o zbyciu, umowę darowizny, aktu notarialnego, innego dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności.
  • wysłanie pocztą tradycyjną kopii umowy zbycia pojazdu na adres

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22 A,
02-675 Warszawa

Wzór zgłoszenia sprzedaży Wiener można pobrać na stronie Ubezpieczyciela https://www.wiener.pl/pl-formularze-i-druki

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /