ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Wefox

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Wefox

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Wefox? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twój przebieg ubezpieczenia.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Wefox? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a Wefox ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Wefox?

Sprzedaż pojazdu Wefox można zgłosić:

  • przesłać pocztą na adres: UNEXT Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /