ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta

Zgłoszenie sprzedaży Warta można zrealizować poprzez:

Ważne! Im szybciej zgłosisz sprzedaż pojazdu w Towarzystwie Ubezpieczeń tym lepiej. Od dnia zakupu do momentu zgłoszenia umowy sprzedaży zarówno zbywca pojazdu, jak i jego nowy właściciel solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zapłatę należnej składki.

W sytuacji, gdy nowy właściciel pojazdu wypowie umowę OC to możesz domagać się od WARTY zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu należy przesłać wypełniony wniosek o zwrot składki wraz z wyraźną kopią umowy sprzedaży pojazdu.

Wszystkie w/w dokumenty można wysłać e-mailem na adres zwroty@warta.pl lub pozostawić u najbliższego agenta ubezpieczeniowego Warta.

Zgłoszenie sprzedaży Warta

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: