ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Uniqa

Zgłoszenie sprzedaży samochodu UNIQA

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Uniqa

Sprzedałeś samochód, który posiadał polisę OC w Uniqa? Pamiętaj o tym, że ważną polisę OC musisz przekazać nabywcy. Sprzedaż zgłoś w ciągu 14 dni od dnia zbycia. Twoje zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • Twoje dane,
  • Dane nabywcy,
  • Numer polisy OC,
  • Czytelną datę sprzedaży,
  • Numer rachunku, na który zostaną przelane pieniądze jeśli będzie Ci przysługiwał zwrot składki.

Kupiłeś auto, które posiada ubezpieczenie OC Uniqa? Masz prawo kontynuować umowę ubezpieczenia OC do końca jej trwania lub możesz wypowiedzieć ją w dowolnym terminie. Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tytułu posiadania pojazdu przechodzą na Ciebie, dlatego sprawdź czy polisa OC zbywcy była opłacona.

Jak zgłosić sprzedaż Uniqa?

Zgłoszenie sprzedaży Uniqa następuje poprzez:

UNIQA TU S.A.
ul Gdańska 132
90-520 Łódź

Zgłoszenie sprzedaży Uniqa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /