ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu TUW

Zgłoszenie sprzedaży samochodu TUW

Zgłoszenie sprzedaży samochodu TUW TUW

Sprzedałeś pojazd ubezpieczony w TUW TUW? W ciągu 14 dni musisz powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie zbycia auta. Pamiętaj, że zgłoszenie sprzedaży TUW TUW musi zawierać czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane nowego posiadacza pojazdu.

Prośbę o zwrot składki możesz złożyć :

  • z ryzyk dobrowolnych tj. AC TUW, NNW, Assistance, szyby jeżeli nie wystąpiła szkoda w wyniku, której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia.
  • Z OC TUW jeżeli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, którą zawierałeś.

Kupiłeś samochód ubezpieczony w TUW TUW? Pamiętaj o tym, że od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Sprawdź czy polisa była opłacona przez zbywcę. Ubezpieczyciel może dokonać ponownego przeliczenia składki uwzględniając Twoje dane, może się to wiązać z koniecznością dopłaty .

Jak zgłosić sprzedaż TUW TUW?

Zgłoszenie sprzedaży TUW TUW następuje poprzez:

  • przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Placówki TUW TUW,
  • przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres wypowiedzenia@tuw.pl
  • wysłanie kopii umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres:

TUW TUW
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa

Zgłoszenie sprzedaży TUW

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /