ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu PZU

Zgłoszenie sprzedaży samochodu PZU

Zgłoszenie sprzedaży samochodu PZU

Jeżeli sprzedałeś pojazd ubezpieczony w PZU masz 14 dni na powiadomienie Ubezpieczyciela o zmianie właściciela. Pamiętaj o tym, by umowa zawierała czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane osoby, na którą przeniesiono prawo własności.

Zwrot składki z ubezpieczenia komunikacyjnego będzie Ci się należał z tytułu polisy :

  • AC, Assistance i NNW pod warunkiem, że nie wystąpiła szkoda w wyniku, której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia
  • OC pod warunkiem złożenia wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu

Jak zgłosić sprzedaż PZU?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu PZU następuje poprzez:

  • Przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy PZU
  • Przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres kontakt@pzu.pl
  • Wysłanie kopii umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres:

PZU SA

ul. Postępu 18 a

02-676 Warszawa

Zgłoszenie sprzedaży PZU

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /