ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Link4

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Link4

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Link4

Sprzedałeś auto  ubezpieczone w Link4? W ciągu najbliższych 14 dni dokonaj zgłoszenia sprzedaży a w razie szkody spowodowanej przez nabywcę pojazdu unikniesz utraty zniżek.

Pamiętaj również o tym, by aktualną polisę OC przekazać osobie, która zakupiła od Ciebie samochód. Jeżeli nie będzie zainteresowana kontynuacją, ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji z OC Link4- wówczas będziesz mógł otrzymać zwrot składki z OC.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Link4? Ubezpieczyciel  ma prawo dokonać ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych i dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia. Jeżeli złożysz wypowiedzenie pamiętaj o tym, że polisa ulega rozwiązaniu z dniem złożenia dokumentu.

Jak zgłosić sprzedaż Link4?

Sprzedaż pojazdu ubezpieczonego w Link4 można zgłosić:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /