ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu InterRisk

Zgłoszenie sprzedaży samochodu InterRisk

Zgłoszenie sprzedaży samochodu InterRisk

Jeżeli sprzedałeś auto, które miałeś ubezpieczone w InterRisk zgłoś sprzedaż w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twoje zniżki.

Kupiłeś auto, które posiada ubezpieczenie OC InterRisk? Pamiętaj o tym, że od momentu zakupu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Jeżeli masz mniej niż 25 lat InterRisk może przeliczyć ponownie składkę uwzględniając Twoje dane. Niestety zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zapłaty dodatkowej składki. Ubezpieczenie przekazane przez zbywcę ulega rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC, chyba, że wcześniej je wypowiesz.

Jak zgłosić sprzedaż InterRisk?

Sprzedaż pojazdu InterRisk można zgłosić poprzez:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Żeby zgłosić sprzedaż auta, wystarczy wysłać kopię umowy sprzedaży:

  • E-mailowo na adres korespondencja@interrisk.pl
  • Faxem na nr: (22) 291 22 99
  • Pocztą na adres: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrum Rozliczeniowe, ul. Ludwika Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: / /