ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Generali

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Generali

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Generali

Sprzedałeś pojazd ubezpieczony w Generali? Masz 14 dni na powiadomienie swojego zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia samochodu oraz na podanie pełnych danych jego nabywcy.

Jeżeli chcesz przyspieszyć zwrot składki Generali wraz z umową sprzedaży prześlij wniosek wraz z nr konta bankowego. Zwrot będzie Ci się należał jeżeli posiadałeś umowę AC Generali, Assistance, NNW. Z polisy OC otrzymasz zwrot składki tylko pod warunkiem, że nowy właściciel auta zrezygnuje z umowy w trakcie jej trwania.

Jak zgłosić sprzedaż Generali?

W Generali zgłoszenie sprzedaży samochodu następuje poprzez:

  • przekazanie kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Generali 
  • wypełnienie formularza zgłoszenia sprzedaży Generali dostępnego na stronie ubezpieczyciela https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne/samochod/sprzedaz-samochodu.html
  • przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres centrumklienta@generali.pl
  • wysłanie kopii umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres:

Generali T.U. S.A.

ul. Postępu 15B

02-676 Warszawa

Zgłoszenie sprzedaży Generali

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: /