ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Generali Agro

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Generali Agro

Jeżeli sprzedałeś pojazd ubezpieczony w TU Generali Agro masz 14 dni na to, by powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie zbycia auta. Pamiętaj, że zgłoszenie sprzedaży Concordia musi zawierać czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane nowego posiadacza pojazdu.

Prośbę o zwrot składki możesz złożyć :

  • Jeżeli nie wystąpiła szkoda w wyniku, której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia – w przypadku, kiedy miałeś wykupione ubezpieczenie AC Generali Agro lub Ubezpieczenie NNW Generali Agro.
  • Jeżeli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, którą zawierałeś w trakcie jej trwania – w przypadku, kiedy posiadałeś wykupione OC Generali Agro.

Kupiłeś samochód ubezpieczony w TU Generali Agro? Od momentu zakupu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Sprawdź czy polisa była opłacona przez zbywcę i pamiętaj, że Ubezpieczyciel może dokonać ponownej rekalkulacji składki uwzględniając Twoje dane.

Jak zgłosić sprzedaż Generali Agro?

Zgłoszenie sprzedaży Generali Agro następuje poprzez:

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: / /