ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Concordia

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Concordia

Jeżeli sprzedałeś pojazd ubezpieczony w TU Concordia masz 14 dni na to, by powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie zbycia auta. Pamiętaj, że zgłoszenie sprzedaży Concordia musi zawierać czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane nowego posiadacza pojazdu.

Prośbę o zwrot składki możesz złożyć :

  • Jeżeli nie wystąpiła szkoda w wyniku, której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia – w przypadku, kiedy miałeś wykupione ubezpieczenie AC Concordia lub Ubezpieczenie NNW Concordia .
  • Jeżeli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, którą zawierałeś w trakcie jej trwania – w przypadku, kiedy posiadałeś wykupione OC Concordia.

Kupiłeś samochód ubezpieczony w TU Concordia? Od momentu zakupu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Sprawdź czy polisa była opłacona przez zbywcę i pamiętaj, że Ubezpieczyciel może dokonać ponownej rekalkulacji składki uwzględniając Twoje dane.

 

Jak zgłosić sprzedaż Concordia?

Zgłoszenie sprzedaży Concordia następuje poprzez:

  • przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Concordia
  • przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres jednego z Oddziałów Concordia http://www.concordiaubezpieczenia.pl/concordia/kontakt,90.html
  • wysłanie kopii umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres :

CONCORDIA UBEZPIECZENIA

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: / /