ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Benefia

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Benefia

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Benefia

Sprzedałeś auto, które miałeś ubezpieczone w TU Benefia? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twoje zniżki.

Kupiłeś auto, które posiada ubezpieczenie OC Benefia? Pamiętaj o tym, że od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a Benefia może ponownie przeliczyć składkę uwzględniając Twoje dane. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Benefia?

Sprzedaż pojazdu Benafia można zgłosić poprzez:

  • przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Benefia,
  • zesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres bok@benefia.pl,
  • wysłanie pocztą tradycyjną kopii umowy zbycia pojazdu na adres :

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

Zgłoszenie sprzedaży Benefia

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /