ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Balcia Insurance

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Balcia Insurance

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Balcia Insurance? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twój przebieg ubezpieczenia.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Balcia Insurance? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a Trasti ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Balcia Insurance?

Sprzedaż pojazdu Balcia Insurance można zgłosić:

  • online: https://www.balcia.pl/pl/obsluga/zglos-sprzedaz-auta
  • przesłać pocztą na adres: Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /