ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu AXA

Zgłoszenie sprzedaży samochodu AXA

Zgłoszenie sprzedaży samochodu AXA

Im szybciej dokonasz zgłoszenia sprzedaży pojazdu w AXA Direct tym lepiej. Pamiętaj, że od dnia zakupu do momentu zgłoszenia umowy sprzedaży zarówno zbywca pojazdu, jak i nabywca solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zapłatę należnej składki.

Co ważne! Jeżeli sprzedałeś pojazd a nowy właściciel auta wypowie umowę OC AXA możesz domagać się zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu należy przesłać do AXA Direct wypełniony wniosek o zwrot składki wraz z czytelną kopią umowy zbycia pojazdu.

Jak zgłosić sprzedaż AXA?

Zgłoszenie sprzedaży AXA można zrealizować poprzez:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)

Ul. Chłodna 51

00- 867 Warszawa

Wzór zgłoszenia sprzedaży samochodu  AXA Direct dostępny jest na stronie Ubezpieczyciela https://www.axadirect.pl/www/uploads/pdf/zawiadomienie_o_sprzedazy_pojazdu.pdf

 

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: /