ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu AVIVA

Zgłoszenie sprzedaży samochodu AVIVA

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Aviva

Jeżeli sprzedałeś auto, które miałeś ubezpieczone w Aviva prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twoje zniżki.

Jeżeli kupiłeś auto, które posiada ubezpieczenie OC Aviva pamiętaj o tym, że od momentu zakupu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Aviva może zrekalkulować (przeliczyć) składkę uwzględniając Twoje dane a ubezpieczenie ulega rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zawartej przez zbywcę pojazdu, chyba, że wcześniej złożysz wypowiedzenie.

Jak zgłosić sprzedaż Aviva?

Zgłoszenie sprzedaży Aviva można zrealizować poprzez:

  • Przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Aviva 
  • Rozmowę telefoniczną pod numerem telefonu 801 28 28 28
  • Zesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres bok@aviva.pl (dla umów zawieranych u Agenta) lub kontakt@aviva.pl (dla umów zawieranych przez Internet lub telefon)
  • Wysłanie pocztą tradycyjną kopii umowy zbycia pojazdu na adres:

Aviva
Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Wzór zgłoszenia sprzedaży Aviva dostępny jest na stronie Ubezpieczyciela https://www.aviva.pl/_files/_umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf

 

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /