ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

zgłoszenie_sprzedaży_samochodu_allianz

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Allianz

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Allianz

Jeżeli zbyłeś pojazd ubezpieczony w Allianz masz 14 dni na powiadomienie Ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży auta. Pamiętaj o tym, by umowa zawierała czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane nowego właściciela.

Zwrot składki będzie Ci się należał z tytułu umowy ubezpieczenia :

  • AC i NNW pod warunkiem, że nie wystąpiła szkoda w wyniku, której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia,
  • OC o ile nabywca pojazdu wypowie ją w trakcie jej trwania.

Jak zgłosić sprzedaż Allianz?

Zgłoszenie sprzedaży Allianz następuje poprzez:

  • przekazanie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Allianz
  • wypełnienie formularza zgłoszenia sprzedaży Allianz dostępnego na stronie ubezpieczyciela https://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-ubezpieczeniu/zmiany-w-ubezpieczeniu-oc/zglaszam-sprzedaz-pojazdu,14782.html
  • przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres komunikacja@allianz.pl
  • wysłanie kopii umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres :

Allianz Polska Departament Obsługi Klienta

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02- 685 Warszawa

Zgłoszenie sprzedaży Allianz

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: /