ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Agro Ubezpieczenia

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Agro Ubezpieczenia

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Agro Ubezpieczenia? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twój przebieg ubezpieczenia.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Agro Ubezpieczenia? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a TUW Pocztowe ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Agro Ubezpieczenia?

Sprzedaż pojazdu Agro Ubezpieczenie można zgłosić poprzez:

E-mail wysyłając dokument na adres: info@agroubezpieczenia.pl 

Online: https://www.agroubezpieczenia.pl/formularze/zmiana-danych-wspolwlasciciela-pojazdu?views=case1

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /