ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Reso

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Reso Europa Service

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Reso Europa Service

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Reso Europa Service? Masz 14 dni na dostarczenie kopii umowy kupna-sprzedaży do Ubezpieczyciela. Jeżeli tego nie zrobisz wraz z nabywcą pojazdu będziesz ponosił solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej składki od dnia zbycia samochodu do momentu powiadomienia Reso Europa Service.

Zwrot składki z OC Reso Europa Service będzie Ci przysługiwał tylko w momencie złożenia wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Reso? Sprawdź czy składka została opłacona przez zbywcę. Pamiętaj również o tym, że Ubezpieczyciel może przeliczyć ponownie składkę uwzględniając Twoje dane.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu Reso Europa Service?

Zgłoszenie sprzedaży Reso następuje poprzez:

  • Przekazanie kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Reso Europa Service
  • Przesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres umowyks@reso.com.pl
  • Wysyłkę pocztą kopii umowy zbycia pojazdu na adres:

RESO Europa Service Sp. z o.o
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

 

Wzór zgłoszenia sprzedaży Reso Europa Service dostępny jest na stronie Ubezpieczyciela http://reso.com.pl/wp-content/uploads/2014/09/reso_zawiadomienie_o_zbyciu_pojazdu.pdf

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: / /