ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Proama

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Proama

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Proama

Sprzedałeś auto, które jest ubezpieczone w Proama? Pamiętaj o tym, by przesłać kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu. Do momentu poinformowania Proama o tym fakcie odpowiedzialność za zapłatę należnej składki ponosisz solidarnie z nabywcą pojazdu.

Kupiłeś auto, które ubezpieczone jest w Proama? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przeszły na Ciebie a Proama ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Pamiętaj również o tym, że od tej chwili tylko Ty masz prawo do złożenia wypowiedzenia umowy OC Proama zawartej przez zbywcę.

Jak zgłosić sprzedaż Proama?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Proama następuje poprzez:

  • Złożenie czytelnej kopii umowy sprzedaży u Agent ubezpieczeniowy Proama
  • Kontakt telefoniczny pod numerem 815 815 815
  • Przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres serwis@proama.pl
  • Faks pod numer 818 815 810
  • Wysłanie pocztą kopii umowy zbycia pojazdu na adres:

PROAMA
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

Wzór zgłoszenia sprzedaży Proama można pobrać na stronie Ubezpieczyciela https://www.proama.pl/ubezpieczenie_samochodu/warto_wiedziec/wazne_dokumenty/aktualne/Zawiadomienie_o_sprzedazy_pojazdu.pdf

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: /