ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Sprzedaż samochodu

Sprzedaż samochodu. Co trzeba zrobić?

 

Sprzedaż samochodu to nie tylko wizyta w myjni samochodowej i w stacji diagnostycznej. Aby nasze auto zmieniło właściciela należy też dopilnować dokumenty z nim związane. Niezmiernie ważna jest bowiem kwestia umowy kupna sprzedaży, przerejestrowanie samochodu, a także sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – podstawowy dokument transakcji

To niezwykle ważny dokument, którego zagubienie może wiązać się z kłopotami. Umowa jest dokumentem, który potwierdza, że kupujący przed dokonaniem transakcji zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, co pozwoli ograniczyć liczbę późniejszych ewentualnych roszczeń. Należy więc starannie ja przechowywać wraz z innymi ważnymi dokumentami.

Wyrejestrowanie samochodu                           

Prawo daje osobie sprzedającej 30 dni na to, aby dokonała jego wyrejestrowania w urzędzie, do którego przynależy w związku z jego zamieszkaniem. Kwestia związana z wyrejestrowaniem jest o tyle ważna, że jeśli inna osoba dokona przekroczenia w przepisach ruchu drogowego, policja wystosuje pismo do byłego właściciela, co oznacza konieczność składania stosownych oświadczeń. Podobny obowiązek ma druga strona transakcji, czyli kupujący. Ten również ma 30 dni, aby zarejestrować samochód we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie.

Sprzedaż samochodu należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń.

Każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Sprzedawca ma 14 dni, aby fakt zbycia auta zgłosić do ubezpieczalni. Obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych jest przypisana do konkretnego samochodu, więc przy jego sprzedaży prawa i obowiązki z tej polisy przechodzą na nowego właściciela. To właśnie kupujący decyduje co dalej zrobi w kwestii ubezpieczenia, a ma dwie możliwości. Korzysta z polisy zbywcy – ubezpieczyciel wystawia aneks do polisy i ewentualnie dokonuje ponownej kalkulacji składki uwzględniając dane nowego właściciela. Pamiętajmy, że polisa OC przekazana przez zbywcę pojazdu kończy się z okresem odpowiedzialności na jaki została zawarta. W takiej sytuacji nie ma automatycznego wznowienia i należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia na kolejny rok. Nowy właściciel może również od razu podjąć decyzję, że nie korzysta z polisy zbywcy ( składa wypowiedzenie do firmy ubezpieczeniowej, w której OC miał wykupione sprzedający)  i wykupuje indywidualną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeń. Decydując się na wypowiedzenie polisy OC zbywcy jego poprzedni właściciel otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: