ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Gothaer

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Gothaer

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Gothaer

Sprzedałeś auto ubezpieczone w Gothaer? Prześlij kopię umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zbycia, wówczas będziesz pewny, że szkody spowodowane przez nowego właściciela nie wpłyną na Twój przebieg ubezpieczenia.

Kupiłeś auto ubezpieczone w Gothaer? Od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie a Gothaer ma prawo do dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem Twoich danych. Jako nowonabywca masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w każdej chwili jej trwania. Jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczenie ulegnie rozwiązaniu z końcem trwania umowy OC zbywcy.

Jak zgłosić sprzedaż Gothaer?

Sprzedaż pojazdu Gothaer można zgłosić poprzez:

  • złożenie czytelnej kopii umowy sprzedaży za pośrednictwem Agent ubezpieczeniowy Gothaer,
  • wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie Gothaer https://www.gothaer.pl/pl-zawiadomienie-o-kupnie-lub-zbyciu
  • zesłanie skanu/zdjęcia umowy sprzedaży pojazdu na adres kontakt@gothaer.pl
  • wysłanie pocztą tradycyjną kopii umowy zbycia pojazdu na adres :

Gothaer
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

Wzór zgłoszenia sprzedaży Gothaer można pobrać na stronie Ubezpieczyciela https://www.gothaer.pl/pl-formularze-i-druki

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: /